Virkatodistukset

Virkatodistukseen kirjataan päähenkilön perustiedot sekä käyttötarkoituksesta riippuen myös muita tarvittavia tietoja.

Esimerkiksi perunkirjoitusta ja kuolinpesän asioiden hoitoa varten tarvitaan sukuselvitysmuotoinen virkatodistus, josta käy ilmi päähenkilön perustietojen lisäksi muuttotiedot sekä tiedot puolisosta ja lapsista. Jos henkilöllä ei ole lapsia, todistukseen merkitään tiedot vanhemmista ja sisaruksista. Mikäli sukuselvityksessä esiintyvän henkilön kohdalla on maininta elää, hänestä ei pääsääntöisesti tarvita enää erillistä virkatodistusta.

Sukuselvityksen on oltava katkeamaton, eli tiedot tarvitaan kaikista niistä seurakunnista, joissa henkilö on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään. Mikäli henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys tältä ajalta maistraatista.


Virkatodistustilaukset ja lisätietoja sukuselvityksistä kirkkoherranvirastosta.

Mitä virkatodistustilauksesta tulisi ilmetä?
  • Päähenkilön syntymäaika ja syntymäkotikunta sekä muuttotiedot seurakunnasta / seurakuntaan
  • Kenen perunkirjoitukseen virkatodistus tilataan ja mikä oli hänen suhteensa päähenkilöön
  • Tilaajan tiedot
  • Muut mahdolliset lisätiedot, jotka nopeuttavat tilauksen valmistumista

Suosittelemme tilaamaan kaikki samaan perunkirjoitukseen tarvittavat virkatodistukset kerralla, sillä tällöin niitä käsitellään yhtenä kokonaisuutena.

Todistuksista perittävät maksut

Päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävän maksun määräämisestä kuuluu kirkkolain mukaan kirkkohallitukselle. Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävissä maksuissa pyritään noudattamaan maistraattien vastaavista asiakirjoista perimiä maksuja.

Henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi jäsentietojärjestelmästä tulostettu virkatodistus, joka koskee seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja (ns. eläätodistus), on 9 euroa.

Mikäli jäsentietojärjestelmästä saatavaan virkatodistukseen tulee laajempia tietoja (esimerkiksi henkilön muuttotietoja, aviopuolison, lasten tai vanhempien tietoja), todistuksesta veloitetaan 9 euroa. Virkatodistukset, jotka laaditaan manuaalisesti ja joiden tietosisältö pohjautuu jäsentietojärjestelmään ja/tai perhelehtiin, maksavat 9 euroa.

30 euroa maksavat todistukset: Jos manuaalisesti laadittavaan virkatodistukseen haetaan tietoja kirjamuotoisista kirkonkirjoista, todistuksesta peritään 30 euroa. Jos kirjamuotoisista kirkonkirjoista haetaan kuitenkin vain yksi tapahtumatieto, kuten esimerkiksi avioliitto- tai kuolintieto, todistus maksaa 9 euroa.


Toimitusmaksu Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään toimitusmaksua 5,50 euroa. Jos maksullinen todistus lähetetään ulkomaille, lisätään kustannuksiin vielä posti- ja pankkipalvelumaksut. Mikäli todistus ja lasku lähetetään eri osoitteisiin, veloitetaan toimitusmaksun (5,50 €) lisäksi vielä erillinen 5,50 euron lähettämismaksu.