Diakonian virka

Lappajärven seurakunnassa on haettavana diakonian
virka.

Seurakunnassa on vain yksi diakoniatyöntekijä, joten
työ on hyvin monipuolista. Tehtävän pääasiallisena sisältönä on diakoniatyön suunnittelu, toteutus ja arviointi, koti- ja laitoskäynnit, taloudellinen avustaminen, kerhot, hartaudet, juhlat, leirit, retket ym. toiminta vanhusten, vammaisten, alkoholistien, mielenterveyskuntoutujien, omaishoitajien ym.
kanssa, kriisi- ja surutyö, yhteisvastuukeräyksen johtaminen, neuvottelut eri yhteistyötahojen kanssa, osallistuminen rippikouluopetukseen.

Valitulta odotamme diakoniatyön tuntemusta, myönteistä
asennetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen päätöksen
mukainen kelpoisuus (kirkkohallituksen yleiskirje 7/2017). Virkaan valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virka kuuluu KirVESTES:n vaativuusryhmään 502. Peruspalkan lisäksi maksetaan mahdollinen vuosisidonnainen ansionosa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2.mom. mukainen rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Viran hakuaika on 18.3. – 18. 4. 2019 klo 16.00
mennessä. Virka täytetään 1.6. 2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemus ja cv viimeistään 18.4. klo 16.00 mennessä osoitteeseen Lappajärven seurakunta/Diakonian virka, Kärnäntie 11 62600 Lappajärvi tai sähköpostilla osoitteeseen zacharias.onditi@evl.fi


Lisätietoja antaa kirkkoherra Zacharias Onditi, p.040 5677450, zacharias.onditi@evl.fi.