Sukututkimus

Omatoiminen sukututkimus

Sukututkijat voivat tutkia sukuaan mikrokorteilta kirkkoherranviraston tiloissa. Tutkimusaika tulee varata kirkkoherranvirastosta etukäteen. Sukututkimusta voi tehdä omatoimisesti sataa vuotta vanhemmasta materiaalista.

Osa Lappajärven seurakunnan arkistoaineistosta on digitoitu ja siirretty Vaasan maakunta-arkistoon. Digitoitu aineisto on saatavilla Arkistolaitoksen Astia-verkkopalvelussa osoitteessa http://www.arkisto.fi/fi/aineistot

Lisätietoja sukututkimuksesta:

Arkistolaitos: http://www.arkisto.fi/palvelut/sukututkijoille

Suomen Sukututkimusseura: http://www.genealogia.fi/

Suomen Sukututkimusseuran HisKi-tietokanta:

Seurakunnan tekemä sukututkimus

Seurakunta palvelee sukututkijoita ja suvustaan kiinnostuneita tekemällä sukututkimusta. Sukututkimusta tehdään kirkkoherranvirastossa toissijaisena työnä muiden virastonhoidon tehtävien ohella, joten sukututkimuksen valmistumisaika määräytyy käytettävissä olevien resurssien mukaan. Seurakunnan tekemä sukututkimus on maksullista, ja päätöksen maksuista tekee kirkkohallitus.

Sukututkimustilaus tulee tehdä kirjallisesti alla olevalla tilauslomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä, jonka voi toimittaa kirkkoherranvirastoon postitse tai henkilökohtaisesti aukioloaikoina.

Postitusosoite: Lappajärven kirkkoherranvirasto, Kärnäntie 11, 62600 Lappajärvi

Sukututkimustilauksessa tulisi ilmetä:

  • tutkittavasta henkilöstä riittävät tunnistetiedot
  • muuttoaika seurakuntaan tai seurakunnasta
  • lisätiedot (puoliso, lapset ym.)
  • missä laajuudessa tietoa halutaan, montako sukupolvea edes- tai taaksepäin selvitetään

Todistuksista perittävät maksut

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten maksut
Sukutukimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 15 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta.

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut
Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 12 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta.


Toimitus

Sukututkimukset voi noutaa kirkkoherranvirastosta aukioloaikoina, tai ne voidaan postittaa tilaajalle. Sukututkimuksia ei lähetetä sähköpostitse. Todistuksen lähettämisestä peritään toimitusmaksua 5,50 euroa. Jos maksullinen todistus lähetetään ulkomaille, lisätään kustannuksiin vielä posti- ja pankkipalvelumaksut. Mikäli todistus ja lasku lähetetään eri osoitteisiin, veloitetaan toimitusmaksun (5,50 €) lisäksi vielä erillinen 5,50 euron lähettämismaksu.