KIRKKONEUVOSTO 2017 - 2018

Onditi Zacharias, pj.
Erkki Niemelä, varapj.
Ala-aho Ville

Hakalahti Kirsi
Hakola Leila
Mustikkamaa Erkki
Rauma Annaleena
Viitala Maarit