Sana kirkkoherralta 20.6. 2018

Viime vuonna tuli kuluneeksi 500 vuotta reformaation alkamisesta. Sen kunniaksi julkaisin joitakin otteita Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjoista "Sana kirkkoherralta" palstalla. Vaikka juhlavuosi on päättynyt, jatkan tekstien julkaisemista aika ajoin.

Seuraavassa on ote Martti Lutherin Ison katekismuksen 4. käskyn selityksestä:

"Jumala on antanut isän ja äidin tehtävälle erityisarvon, joka ylittää kaiken muun arvon ja aseman, missä ihminen voi olla. Hän ei käske vain rakastaa, vaan myös kunnioittaa vanhempia. Veljiä, sisaria ja ylipäänsä lähimmäisiä koskevista Jumalan käskyistä suurin on se, että heitä on rakastettava. Hän siis erottaa isän ja äidin kaikista ihmisistä maan päällä ja asettaa heidät rinnalleen. Kunnioittaminen on näet paljon suurempi asia kuin rakastaminen, koska siihen ei sisälly pelkästään rakkautta, vaan myös majesteettiin kohdistuvaa kuuliaisuutta, nöyryyttä ja pelkoa. Hän ei myöskään käske vain puhutella vanhempia ystävällisesti ja kunnioittavasti, vaan ennen kaikkea ilmaista ja osoittaa sekä ajatuksin että teoin, miten suuressa arvossa heitä pidetään, nimittäin Jumalan jälkeen kaikkein ylimpinä. Sillä sitä, jota on koko sydämestä kunnioitettava, on pidettävä todella suuressa arvossa."

Zacharias Onditi, kirkkoherra