Sana kirkkoherralta 21.3.2017


Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 500 vuotta reformaation alkamisesta. Sen kunniaksi julkaisen joitakin otteita Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjoista "Sana kirkkoherralta" palstalla. Seuraavassa on ote Philipp Melanchtonin teoksesta Augsburgin tunnustuksen puolustus:

"Roomalaiskirjeessään Paavali puhuu aivan erityisesti tästä uskonkohdasta esittäen, että meidät vanhurskautetaan lahjaksi, uskon kautta, kun uskomme, että Jumala on meihin leppynyt Kristuksen tähden. Tämän johtavan ajatuksensa, johon on keskitettynä koko hänen esityksensä ydin, hän lausuu julki (Room. 3:28) kolmannessa luvussa näin: "Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja." Tämän vastapuoli tulkitsee leeviläistä seremonialakia tarkoittavaksi. Paavali ei kuitenkaan puhu vain seremonialaista vaan koko laista. Hänhän mainitsee jäljempänä kymmenestä käskystä sanat: (Room. 7:7) "Älä himoitse." Ja jos siveelliset teot ansaitsisivat syntien anteeksiantamuksen ja vanhurskautuksen, ei liioin tarvittaisi mitään Kristusta eikä lupausta. Silloin romahtaisi kaikki, mitä Paavali puhuu lupauksesta. Väärin hän efesolaisillekin kirjoittaisi, että me olemme pelastetut ilmaiseksi, että se on Jumalan lahja ja ettei se perustu tekoihin. (Ef. 2:8) Niin ikään Paavali ottaa todisteeksi Aabrahamin, samoin Daavidin. Näillä taas oli Jumalan käsky ympärileikkauksesta. Jos siis yleensä teot vanhurskauttivat, noiden tekojen olisi pakosta silloin täytynyt vanhurskauttaa, koska niistä oli Jumalan käsky. Mutta oikeassa on Augustinus, kun hän selittää Paavalin puhuvan koko laista, niin kuin hän laajasti esittää kirjassaan De spiritu et litera. Siinä hän lopuksi sanoo: "Tämän tarkastelun jälkeen, kun nyt olemme asian läpikotaisin tutkineet sen kyvyn mukaan, jonka Herra katsoo hyväksi antaa, tulemme siihen päätökseen, ettei ihmistä vanhurskauteta hyvään elämään tähtäävillä käskyillä, vaan uskosta Jeesukseen Kristukseen."

Zacharias Onditi, vt. kirkkoherra