Diakonia

Diakoniatyö, puh. 040 1840 644

Diakoniatyön tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Diakoniatyön piiriin kuuluvat muun muassa:

 • Vanhus-, vammais- ja omaishoitajatyö
 • Mielenterveys- ja päihdetyö
 • Suru- ja kriisityö sekä sielunhoito
 • Vapaaehtoistyö
 • Taloudellinen avustaminen
 • Monikulttuurisuustyö
 • Etsivä työ

Diakoniatyön toimintamuodot:

 • Kotikäynnit
 • Yksilö- ja ryhmätyö
 • Laitoskäynnit
 • Juhlat, leirit, retket ja kerhot


Viikoittain:

 • Vastaanotto ja päivystys keskiviikkoisin klo 9-11 diakoniatoimistossa (Kirkkoherranvirastossa, Kärnäntie 11)
 • EU-ruuan jako arkimaanantaisin klo 9-11 Kyrönniemen leirikeskuksesta, os. Kyrönniementie 116. Ota omat pussit mukaan.

Vastaanottoajoista ja EU-ruuan jaosta ilmoitetaan Järviseudun sanomissa, Torstai-lehdessä sekä seurakunnan nettisivuilta. Lisätietoa diakoni Marita Kunnarilta.

Muu toiminta:

SYNTYMÄPÄIVÄKÄYNNIT

Diakoni tekee syntymäpäiväkäyntejä 80, 85 ja yli 90 -vuotiaiden luo. Papit tekevät syntymäpäiväkäyntejä 90, 100 ja yli 100 vuotta täyttävien luona.


KOTIKÄYNNIT

Diakonin voi kutsua kotikäynnille p. 040 1840 644.


NAISTEN KESKUSTELUHETKI

Naisten keskusteluhetki on n. kerran kuukaudessa Hengiksellä. Tuemme samalla kummikohdetta, Mugun tyttöjen koulutus Nepalissa.


SAATTOHOITOYSTÄVÄT

Lappajärven seurakunnassa on saattohoitoystäviä. Jos saattohoitopäätös on tehty ja tarvitset rinnalla kulkijaa saattohoidettavana tai saattohoitajana, ota yhteys Lintukodin palveluesimieheen

Haluaisitko ystäväksi yksinäiselle tai saattohoitoystäväksi tarvitseville elämän viime vaiheeseen? Tiedustelut diakonilta.


SURURYHMÄ

Jos koet tarvetta sururyhmän vertaistuelle läheisen menetettyäsi, ilmoittaudu diakonille.


VAPAAEHTOISTYÖ

Voisitko toimia auttavana kätenä vanhuksille kaupassa?

Pitäisitkö mielelläsi pieniä ohjelmallisia tilaisuuksia vanhuksille tai vammaisille?

Voisitko toimia ruuanjaossa vähävaraisille?

Tiedustelut diakonilta.