Diakonia

Diakoniatyö, puh. 040 1840 644

Diakoniatyön tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Diakoniatyön piiriin kuuluvat muun muassa:

 • Vanhus-, vammais- ja omaishoitajatyö
 • Mielenterveys- ja päihdetyö
 • Suru- ja kriisityö, sielunhoito
 • Vapaaehtoistyö
 • Taloudellinen avustaminen
 • Monikulttuurisuustyö
 • Etsivä työ
 • Saattohoitoystävät

Diakoniatyön toimintamuodot:

 • Päivystys: Soita ja sovi tapaaminen diakoni Eveliina Mäen kanssa puh. 040 1840 644.
 • Vastaanotto
 • Kotikäynnit
 • Palvelukotikäynnit
 • Juhlat, leirit, retket ja kerhot


Viikoittain:

Ruokajakelua järjestetään osoitteessa Hyyrynkuja 17, vaihtelevina päivinä. Lisätietoja ruokajakelusta Eveliina.

Vastaanottoajoista ja ruokajakelusta ilmoitetaan Järviseudun sanomissa, Torstai-lehdessä sekä seurakunnan nettisivuilla. Lisätietoa diakoni Eveliina Mäeltä 0401840644

Muu toiminta:

SYNTYMÄPÄIVÄKÄYNNIT

Diakoni tekee syntymäpäiväkäyntejä 80, 85 ja yli 90 -vuotiaiden luo. Papit tekevät syntymäpäiväkäyntejä 90, 100 ja yli 100 vuotta täyttävien luona.


SAATTOHOITOYSTÄVÄT

Lappajärven seurakunnassa on saattohoitoystäviä. Jos saattohoitopäätös on tehty ja tarvitset rinnalla kulkijaa saattohoidettavana tai saattohoitajana, ota yhteys Lintukodin hoivayksikön johtajaan. Hänellä on yhteys saattohoitoystäviin.

Haluaisitko ystäväksi yksinäiselle tai saattohoitoystäväksi tarvitseville elämän viime vaiheeseen? Tiedustelut diakonilta.


SURURYHMÄ

Sururyhmä pyritään järjestämään vuosittain läheisensä menettäneille. Jos koet tarvetta sururyhmän vertaistuelle, tiedustele seuraavaa ryhmää diakonilta.


VAPAAEHTOISTYÖ

Voisitko toimia auttavana silmänä ja kätenä vanhuksille kaupassa?

Pitäisitkö mielelläsi pieniä ohjelmallisia tilaisuuksia vanhuksille tai vammaisille?

Voisitko toimia ruuanjaossa vähävaraisille?

Tiedustelut diakonilta.