Aikuistyö

Seurakunnan aikuistyön/julistustyön tarkoituksena on kristillisen elämän ja toiminnan vahvistaminen
Lappajärven alueella, erityisesti aikuisväestön keskuudessa. Julistustyönvastuuryhmä ideoi ja toteuttaa julistustoimintaa ja aikuistyötä kirkkoherran ja kirkkoneuvoston alaisuudessa. Tavoitteena on kristillisen uskon lisääntyminen ja vahvistuminen paikkakunnalla. Evankelioivalla toiminnalla pyritään aktivoimaan vanhoja jäseniä ja saamaan uusia mukaan toimintaan. Julistuksen vastuuryhmä kutsuu innostuneita ja motivoituneita vapaaehtoisia mukaan
toiminnan kehittämiseen.

Vuoden 2019 aikana aloittamme säännöllisen raamatunopetuksen ja järjestämme vierailun Inkerin kirkkoon.

Jos sinua kiinnostaa kehittää evankelioimiseen liittyvää toimintaa tai koet kipinää Jumalan sanan julistamiseen, niin voit olla yhteydessä aikuistyön vastuuhenkilöön. Yhteystiedot Jenny Kärki, p.040 5677450, jenny.karki@evl.fi