Kirkastussunnuntai

Tulevan sunnuntain aihe liittyy uskontunnustuksemme toiseen pääkappaleeseen eli oppiin Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen sovitustyöstään. Alkukirkon aikana merkittävin jumaluusopillinen kysymys oli vuosisatojen ajan Isän ja Pojan välinen suhde jumaluudessa. Ongelman taustana oli juutalaisuuden ehdoton monoteismi eli yksijumalisuus. Sen valossa jumaluuden toisen persoonan, Pojan, tunnustaminen tuntui mahdottomalta.

Apostolit olivat henkilökohtaisesti kohdanneet Kristuksen ja todistivat näkemästään. Tästä apostoli Johannes kirjoittaa:

"Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille." (1. Joh. 1: 2)

Tulevan sunnuntain tekstien kautta tutkistelemme Vapahtajamme kirkkauden ja jumaluuden merkitystä meille, Hänen nimeensä kastetuille.

Zacharias Onditi, vt. kirkkoherra