Syksyinen tervehdys!

Seurakunnassamme on nyt käynnissä monenlaisia muutoksia. Erityisesti nämä muutokset liittyvät uusiin työntekijävalintoihin. Nuorisotyön virkaan etsitään uutta innokasta viranhaltijaa. Myös diakoniatyöhön on todennäköisesti tulossa sijainen. Pyydän sinua, että muistat meitä esirukouksessa.

Elämme nyt helluntain jälkeisiä pyhiä. Tämä kirkkovuoden pisin ajanjakso alkaa helluntaista ja päättyy tuomiosunnuntaihin. Kristillinen kirkko elää parhaillaan helluntain jälkeistä aikaa myös kirkkovuoden ulkopuolella. Tämä on Pyhän Hengen aikaa,
jonka tärkeimpänä päämääränä on Jeesuksen Kristuksen antaman lähetyskäskyn toteuttaminen. Maailman kansoille tulee julistaa pelastava evankeliumi. Tässä julistuksessa keskeistä on kansojen kastaminen kolmiyhteisen Jumalan nimeen sekä hänen
armotaloutensa opettaminen.

Kuinka meidän seurakuntamme voi osallistua Jeesuksen lähetyskäskyn toteuttamiseen? Kuinka sinä voit olla mukana toteuttamassa Herramme lähetyskäskyä yhdessä seurakunnan
kanssa? Nämä ovat olennaisen tärkeitä kysymyksiä. Eiköhän laiteta kädet ristiin ja rukoilla elon Herraa antamaan viisautta ja voimia, ja niitä uusia työntekijöitä elovainioillensa?

Zacharias Onditi, vt. kirkkoherra